לקידוחי קלי בר, CFA וקירות דיפון (SLURRY) מותאמות לעבודה בקטרים גדולים ובעומק רב וכוללות מרכב חדשני המיוצר באופן מלא במפעלי החברה תוך תכנון והתאמה מלאה לצורכי הקידוח