ייבוא כלי צמ"ה משומשים על פי דרישת הלקוח. הכלים נבחנים ונבחרים בקפידה תוך הקפדה על מצבו המכני של הכלי, מספר שעות מנוע נמוך ומצב חיצוני כחדש. הכלים עוברים טיפול תקופתי טרם המסירה וניתנים עם אחריות על פי דרישות משרד התחבורה.